Projekt Sammanfattning 

      Detta projekt bygger på lärarerfarenheter med elever på gymnisial nivå. Det är ett generellt problem att elever saknar intiativförmåga vilket kan leda till ekonomiska problem i samhället. Vi hat tagit den ekonomiska krisen i beaktning och vilka effekter det kan ge samhället. Konsekvenserna kan bli hög arbetslöshet, speciellt hos unga människor. Det har visat sig att många unga människor väntar på att få ett samtal ifrån en arbetsgivare istället för att själva ta intiativet att ringa runt och leta sig fram till en framtida tjänst. 

     Många forskningsrapporter visar samma resultat, studenterna är passiva, men givetvis finns det också aktiva studenter som brinner för sina intressen och har klara mål framför sig. Det finns också entreperinörella lärare och företagare som besitter kunskap om hur man kan arbeta på ett entreperinöriellt plan och som dessutom har material som kan underlätta de pedagogiska metoderna. Vi vill öppna upp dessa portar så att fler elever känner sig delaktiga i sina framtida planer och att de får tydliga mål att sträva efter. Vi vill utveckla tydliga riktlinjer och ett pedagogiskt material som kan hjälpa skolor över Europa att vägleda sina elever till ett entreperinöriellt tänkande. Entreprenörskap är så mycket mer än att införskaffa sin kunskap från en bok eller från skoluppgifter. Det handlar om att utveckla talanger och tända gnistan hos eleverna. Kort sagt, utveckla den entreperinöriella andan. Vi vill göra detta genom att skapa samarbetsprojektet EU-PRENEURS. 

     Projektet går ut på att utveckla den euprenuella andan hos eleverna. Vi vill utveckla en ämnesplan som kan användas i hela Europa och som stimulerar till kreativt tänkande. Projektet skall leda till specifika lektioner och praktiska handlingar som ska vara en del i undervisningen. Tanken är att detta ska bli en metod som kan användas som en vägledning i arbetet med entreprenörskap över hela Europa. Hur detta kommer att se ut beror på var projektgruppen kommer fram till under projektets gång. Ett utav huvudsyftet för projektet är att skap ett material som ska fungera som vägledning inom entreprenörskap. Man ska kunna använda modellen som ett separat ämne, men också involvera det i ändra ämnen. 

     Strategierna kommer att utvecklas genom analyser av de involverade ländernas nuvarande ämnesplaner och erfarenheter från varje land, men också erfarenheter från utomstående entreprenörer och diskussioner mellan projektets länder. Strategierna som utvecklas ska vara lätta att följa men också lätta att använda i undervisningen. 

     Strategierna ska testas på elever och vi kommer att analysera resultatet, allt för att utveckla den kreativa andan och viljan till att utvecklas hor eleverna, motivation kommer att vara ett viktigt ledord. Resultatet kommer att vara vägledande för projektet eftersom vi kan använda elever och lärares erfarenheter och på så sätt öka effektiviteten och utveckla ungas entreprenörskap. 

     Arbetslöshet hos unga är en vänlig företeelse runt om i Europa och skolor, regeringar samt NGO arbetar tillsammans för att minska detta. Entreprenörskap 2020 arbetar för en handlingsplan och deras viktigaste punkter är: 

     1. Entreprenörskap i undervisningen 

     2. En kreativ miljö där ideer kan växa samt     

     3. Utveckla modeller för att nå ut med det kreativa och motiverande tänkandet 

     Detta projekt har utvecklats för att man handlingskraftigt kan få eleverna till att tänka i kreativa banor och att öka sin motivation. Vi vill handla utefter punkterna ovan och kunna bidra till att detta genomförs.     

     EU-Preneurs vill förändra och utveckla entreprenörskap i skolan. Skolor runt om i Europ kommer att tillsammans utveckla entreperinörskap och ge förslag på hur man kan använda detta i undervisningen. 

     Vi sammarbetat med människor och skolor från varje hörn i Europa. Vi är vana att arbeta i team och alla medvetna om de mål som projektet vill genomföra och vi har alla samma ansvar att vi når dit. Vi är alla för ett kreativt tänkande och en utveckling av unga entreprenörer.

      Vi har alla åtagit oss projektet EU-PRENEURS.