ÖZET

Bu projenin temeli; meslek öğrencileriyle bizlerin öğrenme tecrübelerinden ortaya çıkmaktadır. Öğrenci topluluğundaki genel problem girişimlerinin somut olmayışıdır. Bu, ekonomik durumlar yüzünden şiddetlenmiştir. Bizler ekonomik krizin her sektör üzerindeki sonuçlarından etkilenmekteyiz. Mesleki eğitim öğretim sektörü için ana olumsuz etken, özellikle genç insanlar için işsizliğin yüksek değeridir. Mevcut durum birçok öğrencinin profesyonel olsun olmasın geleceğine ya da istihdamına dair ilgisizliğine bahane olmaktadır. Girişimcilik eksikliği Avrupa’da birçok öğrenciyi geçimini sağlamak için kendi girişimlerini kullanmak yerine, bir iş için çağrı bekler hale getirmiştir.

Farklı vaka çalışmalarıyla elde edilen ayrıntılı teşhis gösterir ki; pasif, aktif olmayan ama yetenekli olan öğrenciler ve aktif olup yeterliliği olmayan öğrenciler vardır. Girişimci öğretmenler ve girişimcilik için öğretim materyali ve belirli bir öğretim metodu tam olmayan öğretmenler vardır.

Girişimcilik düzenli ve sistematik bir konu olarak müfredata entegre değildir. Sınırlı finansman öğrencileri yenilikçi fikirler sunma fırsatından yoksun bırakır. Bazı öğretmenler tarihli notlar alır(defter tutma, bilanço vs.) ama girişimcilik daha fazlasıdır. Sistem öğrencilerin teorik bilgisi yerine onların yetenek ve dinamizmini, yenilikçi ve yaratıcılığını ödüllendirir. Kısacası, girişimci ruhu. Bu durumu çözmek için ‘’ AB Girişimcileri’’ vardır.

Proje üretmeyi ve öğrencilerin girişimcilik ruhunu teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Biz yaratıcılık ve girişimcilik ruhunu teşvik eden müfredat geliştireceğiz. Alınacak tedbirler normal müfredatın farklı konularını içine girişimcilik eylemleri içeren belirli derslerin geliştirilmesini kapsamaktadır. Bu girişimcilik modeli kendi başına bir konu olarak müfredatta çalışacaktır. ilerlemenin yolu eğitim sistemi, müfredat ve her bir ortağa bağlıdır.
Projenin temel amaçlarından birisi girişimcilik için bir model teşkil etmek ve girişimci öğrencilere ulaşmak için müfredata entegre edebilecek stratejiler ve eğitim araçlarını oluşturmaktır.
Öğretme stratejileri ilgili girişimcilerinin iyi uygulama ve deneyimlerinden, çok kültürlü tartışmalardan, tüm ortakların müfredat analizlerinden yola çıkılarak oluşturulacaktır.

Öğretim stratejileri net, özel, kolay ve uygulanabilir olacaktır.
Bu stratejilerin uygulanması öğrencilerin sonuçlarının dikkatli gözlenmesi, etki analizi, yaratıcı fikirlerin ve öğrencilerin girişimcilik ruhunu teşvik etmek için geniş bir kampanya anlamına gelir. Bu kampanya ve sonuçları, etkinliğini kanıtlayan öğretim stratejileri ve genç girişimcilik ifadesini sağlayan bu projenin bir başka ayağı olacaktır.
Gençler arasındaki işsizlik; AB, Okullar, Hükümetler; Kolejler ve Toplum Örgütlerinin genelinde, Avrupa’nın gelecekteki iş gücü görünümünü iyileştirmek için birlikte çalıştıkları önemli bir konudur.

Girişimcilik 2020 Eylem Planı 3 temel ayak üzerine inşa edilmiştir:
1-Girişimci Eğitim ve Öğretim
2-Girişimcilere gelişeceği ve büyüyebileceği bir ortam yaratılması
3-Rol modellerinin geliştirilmesi ve belirli gruplara ulaşmak (İnsanların Girişimci potansiyelinin verdiği ölçüde dinlendiği veya iş desteği için geleneksel sosyal yardıma ulaştığı önemli değildir.)

-Bu proje bu eylem planının başarısına katkıda bulunacak sonuçlar elde etmeye yönelik çalışmak şartıyla yapılmıştır.
-AB Girişimciler Projesi girişimciliğe teknik aracılığıyla eğitim sisteminin şeklini değiştirme potansiyeline sahiptir.
-Avrupa’nın dört bir yanından eğitim ortakları girişimciliği destekleyen aktiviteleri içeren bir müfredat oluşturma odaklı bir etkinlikte birleşecektir.
-Ortaklar Avrupa’nın her bir köşesindendir.
-Biz, takım çalışmasının öneminin farkındayız ,takım olarak projenin hedeflerinden ve başarısından sorumluyuz.
-Ortaklar olarak Avrupa’da Genç Girişimciler için kararlıyız.
-Hepimiz ‘’ AB Girişimcileri’’ ile kararlıyız!.

Gençler arasındaki işsizlik; AB, Okullar, Hükümetler; Kolejler ve Toplum Örgütlerinin genelinde, Avrupa’nın gelecekteki iş gücü görünümünü iyileştirmek için birlikte çalıştıkları önemli bir konudur.

Girişimcilik 2020 Eylem Planı 3 temel ayak üzerine inşa edilmiştir:
1-Girişimci Eğitim ve Öğretim
2-Girişimcilere gelişeceği ve büyüyebileceği bir ortam yaratılması
3-Rol modellerinin geliştirilmesi ve belirli gruplara ulaşmak (İnsanların Girişimci potansiyelinin verdiği ölçüde dinlendiği veya iş desteği için geleneksel sosyal yardıma ulaştığı önemli değildir.)

-Bu proje bu eylem planının başarısına katkıda bulunacak sonuçlar elde etmeye yönelik çalışmak şartıyla yapılmıştır.
-AB Girişimciler Projesi girişimciliğe teknik aracılığıyla eğitim sisteminin şeklini değiştirme potansiyeline sahiptir.
-Avrupa’nın dört bir yanından eğitim ortakları girişimciliği destekleyen aktiviteleri içeren bir müfredat oluşturma odaklı bir etkinlikte birleşecektir.
-Ortaklar Avrupa’nın her bir köşesindendir.
-Biz, takım çalışmasının öneminin farkındayız ,takım olarak projenin hedeflerinden ve başarısından sorumluyuz.
-Ortaklar olarak Avrupa’da Genç Girişimciler için kararlıyız.
-Hepimiz ‘’ AB Girişimcileri’’ ile kararlıyız!.